Đăng ký | Đăng nhập
0
09.83.638.365 - 098.78.77.559
09.83.638.365 - 098.78.77.559
Kinh doanh: Mr Tuấn 098.78.77.559   send mail
Kinh doanh: Mr Vịnh 086.84.58.015   send mail
Kinh doanh: Mr Hoàng 09.83.638.365   send mail
Chào mừng quý khách hàng đã đến với TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ĐỨC BÌNH .COM .VN của chúng tôi : Nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối mực in, máy in, laptop, linh kiện in và thiết bị văn phòng . Zalo 09

 

Các điều khoản chung :

 

Khi bạn truy cập website này ("Website Ducbinh.com.vn") bạn chấp nhận, mà không có bất kỳ giới hạn hay hạn chế nào, các điều khoản sử dụng ("Điều Khoản Sử Dụng") được nêu dưới đây và bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được nêu trong bất kỳ website nào có liên quan. Ducbinh.com.vn.("Ducbinh.com.vn") giữ quyền thay đổi hay cập nhật các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và thay đổi khi đã được đăng tải sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Việc bạn liên tục sử dụng Website Ducbinh.com.vn có thể khiến bạn không chú ý cập nhật những thay đổi này và bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại những Điều Khoản Sử Dụng mới nhất. Nếu bạn không nhất trí với những Điều Khoản Sử Dụng này, bạn vui lòng không tiếp tục sử dụng Website Ducbinh.com.vn. 

Website Ducbinh.com.vn và các trang web có liên quan khác có thể truy cập từ trang này được các chi nhánh và/hoặc các đơn vị có liên quan của Ducbinh.com.vn đăng tải và duy trì. Khi truy cập từ Website Ducbinh.com.vn tới bất kỳ trang web nào khác có liên quan, bạn vui lòng lưu ý rằng trang web có liên quan đó có thể sẽ có các điều khoản sử dụng riêng.

 

Dch v liên lc :

 

Có thể định nghĩa Dịch Vụ Liên Lạc là các dịch vụ thư điện tử, thiệp mừng, album ảnh và/hoặc các dạng thông tin liên lạc khác được thiết kế để giúp bạn giao tiếp với người khác. Bạn đồng ý sử dụng Dịch Vụ Liên Lạc để đăng tải, gửi và nhận các tin nhắn và tài liệu phù hợp. Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch Vụ Liên Lạc, bạn sẽ không:

·         Sử dụng Dịch Vụ Liên Lạc với mục đích thực hiện và/hoặc phổ biến phát phiếu điều tra, các cuộc thi, các mô hình pyramid, thư liên hoàn, tài liệu quảng cáo, thư rác, hay gửi bất kỳ thông điệp được sao chép hay không được yêu cầu nào.

·         Nói xấu, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc có các hành động khác vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền bảo mật thông tin) của người khác.

·         Xuất bản, đăng tải, tải lên, phân phát hay tuyên truyền bất kỳ chủ đề, tên tuổi, tài liệu hay thông tin nào không phù hợp, có tính xúc phạm, bôi nhọ, tục tĩu, thiếu đứng đắn hoặc trái pháp luật.

·         Tải lên, hoặc làm cách khác để cung cấp các file có chứa hình ảnh, ảnh, phần mềm hay các tài liệu khác được luật sở hữu trí tuệ (hay quyền bảo mật thông tin hay quyền xuất bản) bảo vệ, bao gồm, ví dụ và không hạn chế ở, luật bản quyền hay luật thương hiệu, trừ khi bạn có quyền sở hữu hoặc kiểm soát quyền đó hoặc đã có được tất cả sự ưng thuận cần thiết để làm việc tương tự.

·         Sử dụng bất kỳ tài liệu hay thông tin nào, bao gồm cả hình ảnh và ảnh, được cung cấp qua Dịch Vụ này theo bất kỳ hình thức nào có vi phạm bất kỳ quyền nào về bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, hay các quyền khác thuộc độc quyền của bất kỳ bên nào.

·         Tải lên các file có chứa virus, các file hỏng, hay bất kỳ phần mềm hoặc chương trình nào tương tự có khả năng phá hủy hoạt động của máy tính hay tài sản của người khác.

·         Vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định nào có thể áp dụng.

·         Tạo nhân thân giả với mục đích lừa dối người khác.

 

Ducbinh.com.vn không có trách nhiệm giám sát, kiểm soát hay chứng thực nội dung, tin nhắn hay thông tin có trên bất kỳ Dịch Vụ Liên Lạc nào và, do đó, Ducbinh.com.vn không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với Dịch Vụ Liên Lạc và bất kỳ hành động nào xuất phát từ sự tham gia của bạn vào bất kỳ Dịch Vụ Liên Lạc nào. Ducbinh.com.vn cũng giữ toàn quyền xem lại các nội dung đã đăng tải, quyền hiệu đính, quyền từ chối đăng tải, quyền xóa bất kỳ tài liệu nào, quyền kết thúc truy cập của bạn vào bất kỳ hay toàn bộ Dịch Vụ Liên Lạc vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần báo trước, vì bất kỳ lí do gì. 

Ducbinh.com.vn luôn giữ quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho thấy cần thiết để tuân thủ bất kỳ điều luật, quy định nào thuộc phạm vi áp dụng, bất kỳ thủ tục tố tụng hay yêu cầu nào của chính phủ.

Các tài liệu được tải lên Dịch Vụ Liên Lạc có thể phải chịu giới hạn về sử dụng, tái tạo và/hoặc tuyên truyền; bạn có trách nhiệm tuân thủ các giới hạn này nếu bạn tải các tài liệu này về.

Quyn s hu :

Bn quyn :

Mọi tài liệu trên Website Ducbinh.com.vn, bao gồm nhưng không hạn chế ở hình ảnh, phần mềm, tài liệu dạng âm thanh và video ("Nội Dung"), đều thuộc quyền sở hữu của Ducbinh.com.vn. Bạn không được phép sử dụng Nội Dung, ngoại trừ cho những mục đích được nêu rõ dưới đây. Bất kỳ việc sử dụng chưa được ủy quyền nào những Nội Dung này đều vi phạm luật bản quyền và luật thương hiệu của Ducbinh.com.vn. Bạn có thể xem hay tải Nội Dung để phục vụ việc sử dụng cá nhân không vì mục đích thương mại của chính bạn, với điều kiện bạn tuân thủ mọi thông báo về bản quyền và độc quyền có trong Nội Dung. Bạn không được sửa đổi Nội Dung theo bất kỳ cách thức nào hay tái tạo, trình bày công khai, phân phát hay có các hình thức sử dụng Nội Dung khác vì bất kỳ mục đích công cộng hay thương mại nào. Bất kỳ hình thức sử dụng nào đối với Nội Dung trên bất kỳ trang web nào hay môi trường máy tính nối mạng nào khác vì bất kỳ mục đích gì đều bị nghiêm cấm.

Nhãn hiu :

Nhãn hiệu, logo và các điểm dịch vụ có trên website của Ducbinh.com.vn bao gồm những thứ được Ducbinh.com.vn cấp phép đã được đăng ký và chưa đăng ký các nhãn mác của 
trang web ducbinh.com.vn và Tập đoàn Ducbinh.com.vn. Tất cả các nhãn hàng, tên thương mại, tên sản phẩm, điểm dịch vụ khác là tài sản sở hữu tương ứng của các công ty đó. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hàng, logo, điểm dịch vụ, tên thương mại và tên sản phẩm đều bị cấm nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Ducbinh.com.vn hoặc các nhà sở hữu tương ứng.

S dng phn mm :

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, PHẦN MỀM CHỈ ĐƯỢC BẢO ĐẢM, NẾU CÓ, DỰA THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG BẢN QUYỀN RIÊNG BIỆT ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM. NGOẠI TRỪ ĐÃ ĐƯỢC BẢO ĐẢM TRONG HỢP ĐỒNG BẢN QUYỀN NÊU TRÊN, DUCBINH.COM.VN , VÀ CÔNG TY MẸ CỦA NÓ, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, VÀ ĐƠN VỊ CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM, BAO GỒM TOÀN BỘ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẮC TỚI VỀ KHẢ NĂNG BÁN SẢN PHẨM, ĐỘ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, DANH NGHĨA VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, TỚI MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Truyn thông và đ trình :

Truyn thông vi ngưi s dng :

Ngoại trừ Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân được xác định và đề cập trong Chính sách về quyền riêng tư trực tuyến của Ducbinh.com.vn, bất kỳ tài liệu, thông tin hay thông báo nào khác bạn đã gửi hay đăng trên Website Ducbinh.com.vn đều được coi là không bí mật và không độc quyền ("Truyền Thông"). Ducbinh.com.vn không chịu trách nhiệm về Truyền Thông. Ducbinh.com.vn có quyền hiệu đính, thay đổi, phát, đăng tải, xuất bản, sao chép, tiết lộ, phân phát, kếp hợp và thực hiện các hình thức sử dụng khác Truyền Thông và các hình ảnh, file âm thanh, văn bản, và các nội dung khác có trong đó vì bất kỳ mục đích nào và vì tất cả các mục đích thương mại trên toàn thế giới với bất kỳ phương tiện nào. Thêm vào đó, Ducbinh.com.vn được toàn quyền sử dụng, mà không phải chịu bất kỳ hình thức bồi thường nào với bạn, bất kỳ khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong bất kỳ nội dung nào trong Truyền Thông vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở phát triển, sản xuất, và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Ducbinh.com.vn không có nghĩa vụ phải sử dụng bất kỳ ý tưởng hay tài liệu nào có trong Truyền Thông và bạn không có quyền ép buộc việc sử dụng đó. Bạn không được đăng hay có các hình thức truyền tải khác tới hoặc từ Website Ducbinh.com.vn này các nội dung trái pháp luật, có tính đe dọa, bôi nhọ, làm mất danh dự, tục tĩu, khiêu dâm, hay các tài liệu khác có thể vi phạm bất kỳ điều luật nào.

Việc truyền thông tin qua Internet không được bảo đảm hoàn toàn. Bất kỳ nội dung Truyền Thông nào bạn gửi tới Website Ducbinh.com.vn này đều có thể bị người khác đọc hay ngăn chặn. Gửi một nội dung Truyền Thông tới Ducbinh.com.vn không ràng buộc Ducbinh.com.vn phải có bất kỳ trách nhiệm đặc biệt nào với bạn. 

Đ Trình ca Ngưi S Dng :

Ducbinh.com.vn không có trách nhiệm chấp nhận hay cân nhắc bất kỳ ý tưởng, đề xuất hay tài liệu nào, bao gồm ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo mới, cho xúc tiến, cho sản phẩm hay cho công nghệ, quy trình và vật liệu, từ cộng đồng ("Đệ Trình") và do đó bạn không được khuyến khích gửi bất kỳ nội dung Đệ Trình nào tới Ducbinh.com.vn trong bất kỳ dạng Truyền Thông nào qua Website Ducbinh.com.vn này hay qua website nào khác. Để bảo vệ Ducbinh.com.vn và công ty mẹ cũng như quyền lợi của các thành viên, và để tránh những hiểu lầm hay tranh chấp có thể phát sinh trong trường hợp sản phẩm hay chiến lược tiếp thị của Ducbinh.com.vn có vẻ giống với các ý tưởng được đệ trình lên Ducbinh.com.vn, Ducbinh.com.vn không cố thu hút các Đệ Trình hay không đồng ý nhận bất kỳ thông tin mật nào từ các cá nhân hay tổ chức nào bên ngoài các công ty của Ducbinh.com.vn. Chúng tôi chỉ có thể nhận một ý tưởng từ cộng đồng nếu ý tưởng đó đã được cấp bằng sáng chế, hoặc nếu chưa được cấp bằng sáng chế, phải là thông tin chung. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tới Ducbinh.com.vn một Đệ Trình chưa được cấp bằng sáng chế hoặc không phải là thông tin chung, nội dung bạn gửi sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của Ducbinh.com.vn và Ducbinh.com.vn sẽ sở hữu độc quyền từ giờ phút đó và về sau toàn bộ quyền, danh nghĩa và lợi nhuận từ đó. Tuy nhiên, Ducbinh.com.vn có toàn quyền sử dụng, mà không phải có bất kỳ hình thức bồi hoàn nào cho bạn, bất kỳ khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong Đệ Trình vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó. Ducbinh.com.vn không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào về việc sử dụng hay tiết lộ các Đệ Trình này hay về bất kỳ sự tương đồng nào trong Đệ Trình và bất kỳ hình thức sử dụng hay hoạt động nào trong tương lai của Ducbinh.com.vn. Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa và ngụ ý của các điều khoản và điều kiện liên quan tới Đệ Trình, hãy tham khảo luật sư của mình.

Kết ni :

Website của Ducbinh.com.vn có thể cung cấp các kết nối tới website của bên thứ ba để bạn sử dụng thuận tiện và có thêm thông tin. Nếu bạn truy cập vào các đường link này, bạn sẽ thoát khỏi website của Ducbinh.com.vn. Ducbinh.com.vn không kiểm soát các trang này hay việc thực hiện chính sách riêng tư của chúng, điều này có thể khác với của Ducbinh.com.vn. Chúng tôi không chứng nhận hoặc làm bất cứ việc gì đại diện về website của bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư online của Ducbinh.com.vn không bao gồm các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Bạn nên xem xét chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ công ty nào trước khi gửi các thông tin các nhân của bạn.

Cuc thi và các thông tin khuyến mi khác :

Trang web này của Ducbinh.com.vn có thể đăng tải các cuộc thi hoặc các thông tin khuyến mại khác ("Khuyến mại") có trao quà thưởng hoặc yêu cầu bạn gửi thông tin hoặc tài liệu về bạn. Mỗi chương trình khuyến mại đều có điều khoản và điều kiện riêng nên bạn phải đọc và xác nhận đồng ý trước khi có thể tham gia. Xin vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư online của Ducbinh.com.vn để biết thêm thông tin.

CÁC QUY ĐNH DÀNH CHO LA TUI THIU NIÊN (DƯI 18 TUI) :

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi:

·         Gửi e-mail tới website của Ducbinh.com.vn, hoặc yêu cầu chúng tôi gửi bất cứ điều gì qua email cho bạn;

·         Gửi bất cứ thông tin gì;

·         Tham gia vào bất cứ cuộc thi, hoặc chương trình khuyến mại có yêu cầu cung cấp thông tin về bạn hoặc trao tặng quà.

S sn có ca sn phm và dch vụ :

Các sản phẩm và dịch vụ được trình bày trên Website Ducbinh.com.vn này đều được cung cấp tại nước hay địa phương của bạn. Sự đề cập đến các sản phẩm hay dịch vụ này trên Website Ducbinh.com.vn không ngụ ý hay đảm bảo rằng các sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có mặt vào bất kỳ thời gian nào tại địa phương của bạn.

CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE VỀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA DUCBINH.COM.VN, BAO GỒM SỰ SẴN CÓ CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, HÌNH THỨC, GIÁ CẢ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC. NHỮNG THÔNG TIN NHƯ VẬY SẼ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HAY CAM KẾT NÀO KHÁC CỦA DUCBINH.COM.VN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO VÀ DO ĐÓ DUCBINH.COM.VN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC BẢO ĐẢM, DÙ ĐƯỢC NÊU RÕ HAY NGỤ Ý, VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY VỀ TÍNH TRỌN VẸN CỦA NÓ.

T chi :

BẠN CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG CŨNG NHƯ ĐỌC TRANG WEB NÀY. DUCBINH.COM.VN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN VỀ WEBSITE DUCBINH.COM.VN NÀY (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG HIỆN CÓ TRÊN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP QUA WEBSITE DUCBINH.COM.VN NÀY). VỚI MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VỀ NỘI DUNG TRÊN WEBSITE DUCBINH.COM.VN NÀY, DUCBINH.COM.VN KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) CHO TÍNH CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC TÍNH KHÔNG XÂM PHẠM CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN HOẶC THÔNG QUA WEBSITE DUCBINH.COM.VN NÀY, (2) RẰNG MÁY CHỦ ĐĂNG TẢI TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC BỘ PHẬN KHÁC KHÔNG NHIỄM VIRUS, LÀM TỔN HẠI HAY GÂY THIỆT HẠI TỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HAY BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC CỦA BẠN KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ TỪ HOẶC CÓ CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG KHÁC WEBSITE DUCBINH.COM.VN NÀY.

DÙ TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ BỞI SƠ SUẤT CỦA DUCBINH.COM.VN, DUCBINH.COM.VN, HAY BẤT KỲ BÊN NÀO THAM GIA VÀO VIỆC TẠO, CUNG CẤP MÁY CHỦ HAY ĐĂNG WEBSITE, CŨNG KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT NÀO HAY CHO NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC BẮT NGUỒN TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO, HAY SỬ DỤNG, WEBSITE DUCBINH.COM.VN, NGAY CẢ KHI DUCBINH.COM.VN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI TRÊN. BẠN VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP XÉT XỬ, VIỆC LOẠI TRỪ BẢM ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐƯỢC BAO HÀM LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, DO ĐÓ MỐT SỐ LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI BẠN. HÃY KIỂM TRA CÁC ĐIỀU LUẬT TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG ĐỂ BIẾT CÁC HẠN CHẾ HAY GIỚI HẠN VỀ VIỆC LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO ĐÃ ĐƯỢC NGỤ Ý. DUCBINH.COM.VN CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HOẶC CHO VIRUS CÓ THỂ XÂM NHẬP VÀO THIẾT BỊ MÁY TÍNH HAY CÁC TÀI SẢN KHÁC CỦA BẠN, HAY CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HAY SAI LỆCH DỮ LIỆU NÀO DO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO, SỬ DỤNG, HAY DUYỆT TRANG WEB NÀY, HAY DO VIỆC BẠN TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU, DỮ LIỆU, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, VIDEO, AUDIO NÀO TỪ WEBSITE DUCBINH.COM.VN. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TOÀN BỘ KHOẢN BỒI HOÀN CỦA DUCBINH.COM.VN VỚI BẠN CHO TOÀN BỘ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG (BẤT KỂ TRONG HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN TORT HAY DẠNG KHÁC) CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, CHO VIỆC TRUY CẬP WEBSITE DUCBINH.COM.VN.

Giá :

Bạn phải đồng ý rằng Ducbinh.com.vn sẽ không có trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và sự thật về tất cả các loại giá đăng trên Website. Ducbinh.com.vn có quyền thay đổi giá vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp. Ngoài ra, giá bán lẻ đề xuất trên Website không phải là giá bán thực tế tại các đại lý được Ducbinh.com.vn ủy quyền. Để biết giá bán thực tế, xin vui lòng liên hệ với các đại lý được ủy quyền của Ducbinh.com.vn.

Bi hoàn :

Bạn đồng ý sẽ bồi hoàn, không gây thiệt hại cho và bảo vệ Ducbinh.com.vn và tất cả các cơ quan, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp thông tin, đơn vị cấp phép và được cấp phép, viên chức và công ty mẹ của Ducbinh.com.vn (gọi chung là "Các Bên Được Bồi Hoàn") khỏi bất kỳ và toàn bộ hình thức bồi hoàn và chi phí (bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi phí luật sư), mà các Bên Được Bồi Hoàn phải chịu do bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều Khoản Sử Dụng này đối với các tuyên bố, đảm bảo và thỏa thuận đã nêu ở trên. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ nhất theo yêu cầu để bảo vệ Ducbinh.com.vn trước những khiếu nại như trên. Ducbinh.com.vn giữ quyền, và tự chịu chi phí, để độc quyền bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác phải nhận bồi hoàn từ bạn và trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng không được giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Ducbinh.com.vn.

Các điu khon chung :

Các điu khon s dng này và nhng điu khon xut hin trong Các chính sách riêng tư trc tuyến ca Ducbinh.com.vn th hin s thông hiu toàn b và s tha thun gia bn và Ducbinh.com.vn đi vi Website ca Ducbinh.com.vn. Nếu có bt c điu khon nào trong Các điu khon s dng trái pháp lut, không có giá tr pháp lý, không có hiu lc thc thi thì điu khon đó s b xóa b khi Các điu khon s dng và s không nh hưng ti giá tr pháp lý cũng như hiu lc thc thi ca nhng điu khon khác.

mực in chính hãng
sửa chữa máy tính laptop
5 dịch vụ đột phá
quà tặng giả giá
đổ mực máy in
Tin tức nổi bật icon
Tiện ích icon
Tìm và Like chúng tôi trên Facebook
Thư giãn icon
Báo giá icon
Tài liệu kỹ thuật icon
Thống kê truy cập icon
104Đang online
19,664,444Lượt truy cập
Sơ đồ chỉ đường icon
Sửa máy in
Đổ mực máy in
Sửa máy in
giảm giá 50%
nạp mực, đổ mực
linh kiện in
máy in phun
tậng phiếu mua hàng 600k
Nhận thanh toán visa card master card JCB vietcombank ACB BIDV Viettin bank Agrebank Techcombank HSBC ANZ Maritime bank MB bank AB Bank
TRANG THƯƠNG MẠI  ĐIỆN TỬ - ĐỨC BÌNH . COM . VN
Trụ sở chính: Số 21, Ngõ 150, phố Kim Hoa, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội
                         Điện thoại: 
09.83.638.365 -098.78.77.559
                         Mobile: 09.83.63.83.65  - 098.78.77.55.9 - Zalo 098.78.77.559
                         Email :
ducbinh50@yahoo.com.vn
                         Website : http://ducbinh.com.vn
                         Facebook : https://www.facebook.com/mucingiarehn
                         Yahoo Messenger : Tuanthaohd@yahoo.com hoặc Ducbinh50@yahoo.com.vn
Chi nhánh I: Số 34 , Tạ HIện , Q Hoàn Kiếm ,TP Hà Nội   Hotline 09.83.638.365
Chi nhánh II: Số 10, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 09.83.638.365
Chi nhánh III: 613 , Lê Thanh Nghị , TP Hải Dương 09.83.638.365

Copyright © 2009 - 2018, www.DucBinh.com.vn, Kênh mua sắm trực tuyến uy tín giá tốt hàng đầu Việt Nam
Bản Quyền trang web của ông : Nguyễn Tôn Thạo
Địa chỉ                                         : 
Số 21, Ngõ 150, phố Kim Hoa, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội
Email                                           : Tonthaohd@gmail.com
Điện Thoại                                  : 
09.83.638.365 - 098.78.77.559 - Zalo 098.78.77.559
Mã số thuế cá nhân                   : 8044052673
Ngày cấp mã số thuế                 :18/09/2009
Cơ quan Thuế quản lý               : Chi Cục Thuế Quận Thanh Xuân

top
Đã thông báo với bộ công thương
Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
trái
phải
hottline